Cel

Pomoc psychologiczna opiera się na zapewnieniu pomocy osobie poszukującej wsparcia oraz na dostarczeniu możliwości zaspokojenia jej aktualnie przeżywanych potrzeb i dążeń.

Idea TheraPoint

pexels-photo-4098285

zaufanie

TheraPoint to miejsce wolne od krytyki i formułowania ocen.

Wrażliwość etyczna oraz zaufanie w relacji terapeutycznej są dla mnie bardzo ważne, dlatego też sumiennie przestrzegam zasad poufności informacji dotyczących moim klientów.

relacja

Każda relacja jest wyjątkowa, niepowtarzalna. W swojej pracy kieruję się 3 wartościami, które są nieodłącznym elementem budowania przymierza terapeutycznego. Należą do nich: empatia, autentyczność oraz bezwarunkowa akceptacja.

bezpieczeństwo

 

Działalność Gabinetu Psychologiczno-Psychoterapeutycznego TheraPoint jest prowadzona zgodnie ze standardami wynikającymi
z Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Psychodynamicznego.

 

profesjonalizm

By zapewnić jak najlepszą jakość wykonywanej pracy, często uczestniczę w konferencjach naukowych, szkoleniach.
Nieustannie dążę do pogłębiania i aktualizowania wiedzy, korzystając z dorobku nauki. Korzystam też z superwizji u Certyfikowanego Superwizora.