O mnie

mgr ALEKSANDRA  ZIEMIAŃSKA

Jestem absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Kryzysów psychologicznych i Interwencji kryzysowej, posiadam także Przygotowanie pedagogiczne (uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela).

Obecnie jestem w trakcie realizowania 4-letniego Całościowego Kursu Psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii, atestowanego przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, który umożliwia prowadzenie psychoterapii.

W swojej pracy korzystam także z technik psychodramatycznych. Ukończyłam I stopień szkolenia
z Psychodramy – posiadam tytuł Asystenta Psychodramy.

Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje oraz poszerzam wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych i szkoleniach z zakresu wiedzy psychologicznej, podstaw psychiatrii i psychoterapii. 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) oraz członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP PTP).
Swoją pracę poddaję regularnej Superwizji.

Staże i praktyki

 • Szpital Kliniczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie,
 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie – Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju, 
 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie – Ambulatorium Terapii Rodzin,
 • Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Krakowie,
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 9 w Krakowie,
 • Niepubliczne Przedszkole „Nutki”,
 • Fundacja „Znaczenie”.

Miejsca Pracy

 
 • Publiczne Przedszkole „Mali Artyści” w Krakowie,
 • Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Mali Artyści” w Krakowie,
 • NZOZ Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja,
 • Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny TheraPoint  (obecnie),
 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego – Scanmed  (obecnie)