Konsultacja psychologiczna

Pojedyncza konsultacja psychologiczna lub konsultacja mająca na celu rozeznanie trudności klienta jako etap wstępny do dalszych działań, tzw. sesja diagnostyczna (ok. 3 spotkań). Jest to też dobry moment, by klient rozeznał czy taka forma kontaktu mu odpowiada.

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to rodzaj pomocy psychologicznej. Kierowana jest do osób, które doświadczyły w ostatnim czasie silnych przeżyć emocjonalnych. Ilość spotkań 10-12.

Żałoba i strata

Cykl 10-12 spotkań w zależności od potrzeby. Rodzaj interwencji kryzysowej, dedykowanej osobom, które doświadczyły kryzysu w związku ze stratą bliskiej osoby, po trudnym rozstaniu.

Psychoterapia

Psychoterapia to metoda leczenia opierająca się na oddziaływaniach psychologicznych. Ilość sesji ustalana indywidualnie.

Przyjmuję pacjentów dorosłych oraz młodzież od 13 roku życia. 

Istnieje możliwość umówienia się na wizytę on-line.

Proszę o zapoznanie się z treścią Regulaminu.

Cennik

 

Rodzaj wizyty

 1. Konsultacja psychologiczna
 2. Konsultacje przed rozpoczęciem psychoterapii
 3. Psychoterapia
 4. Interwencja kryzysowa

 

Cena za sesję

 • 120 zł
 • 130 zł 
 • 120 zł
 • 120 zł

 

Czas trwania sesji

 • 50 minut
 • 50 minut
 • 45-50 minut
 • 45-50 minut